« Naar het overzicht

Medisch Getuigschrift 2019-2020


Het medisch attest voor het nieuwe seizoen

Iedere speler moet het medisch getuigschrift in bijlage laten invullen door een geneesheer en terug bezorgen aan de club (inscannen en sturen naar ledenadministratie@bccobras.be of afgeven aan uw ploegafgevaardigde of trainer/coach).

LET OP: de datum op dit getuigschrift moet NA 15 juli 2019 zijn !!!!!